Stadgar

İSVEÇ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ STADGAR

 

PARAGRAF 1 – FÖRENINGENS NAMN OCH PLATS

Föreningens namn är ” İSVEÇ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ”. Föreningen har sin hemort i Stockholm.

Upplandsgatan 10, 111 22 Stockholm

PARAGRAF 2 – FÖRENINGENS EMBLEM

Fenerbahce SK godkände vår förenings officiella emblem.

 

PARAGRAF 3 – VERKSAMHET OCH MÅLSÄTTNING

 

Supporterföreningen är en ideell förening och syftar till att främja klubben i Sverige men arbetar också för en ökad solidaritet och förståelse mellan olika grupperingar i såväl sportsliga som vardagliga sammanhang.

PARAGRAF 4 – FÖRENING GRUNDARNA

Fenerbahce Supporter Föreningen i Sverige grundades 2003. I paragraf 59 står det namnen på de grundande medlemmarna.

 

PARAGRAF 5 –  SOCIALA OCH KULTURELLA AKTIVITETER

Föreningen anordnar olika kulturella och sportsliga evenemang för att uppnå dessa mål. Föreningen stödjer aktivt barn och ungdoms idrott för att vidga visionerna i ett internationellt perspektiv.

 

PARAGRAF 6 – MEDLEMSKAP

Man ska vara minst 18 år fyllda och För alla som verkligen älskar Fenerbahce.

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan efter utredning uteslutas av styrelsen.

 

Uppdateras senare…